AT VÆRE TRO MOD TALENTET - OG VÆLGE PENSELKRAFTEN

Susanne Luup, født i Norrköping i Sverige 1963, maler på livet løs, og maler på livets tilskikkelser.

- Serier, baseret på fotografier fra barndom og ungdom har bragt hende i dialog med nutid og fortid, og hun maler passioneret i skiftevis laserende lag-på-lag og mættede flader - altid i olie på det hvide lærred.

 

En nagende fornemmelse af eksistentiel ensomhed er vekslet til frirum med frugtbar, kunstnerisk reflektion. Og kombinationen af at få de rette, kraftfulde farver på penslen, og at opdage fortællinger, der skal males, har givet kunstneren en nyopdaget forankring og et ståsted med såvel maleriske som tilværelsesmæssige mål for øje. Der har tilmed vist sig levende kollegiale netværk på øen Møn, hvor hun har boet i knap tyve år og lige så længe pendlet til hovedstaden.

 

Susanne Luup tegnede fra en tidlig alder, og havde sans for - og lyst til det taktile. Men hun blev ikke opmuntret hjemmefra til en kreativ løbebane. I stedet blev der udstukken en vej med boglige studier, hvor hun valgte det sikre, og uddannede sig indenfor økonomi og revision - indtil dette felt ikke var sikkert mere. 

- Gennem årene har hun kompenseret med flere kreative aktiviteter, et stort antal kurser i ind- og udland i tegning og maling i forskellige formsprog, samt butiksdrift indenfor kunsthåndværk - indtil det kom et vendepunkt.

 

Frigørelsen i det maleriske sprog kom i mødet med værker af kunstmaleren William Scharff på SMK, som med sine karske penselstrøg og kontrastfulde kulører nærmest fremkaldte skulpturelle udtryk på sine lærreder. Vitaliteten ses ligeså hos Willumsen og Weie. Farvernes kraft vækkede hende og formsproget gav kunstneren afsæt til at eksperimentere videre - og vildere.

 

På Kunstskolen Spektrum høster Susanne Luup anerkendende kritik for sine oliemalerier - og det seneste års tid er det lykkedes at komme igennem censurerede nåleøjer, først på Mississippis Censurerede Forårsudstilling og siden på Kunstnernes Sommerudstilling i Tistrup, 2023.

 

Maleriet har slået en bæredygtig, stærkt koloristisk livsbane op for den 60-årige kunstner, som har flyttet sit fokus og valgt at lytte til farvens, penslens og talentets kalden.

- Og for beskueren giver det stof til eftertanke, når erindringer og egne livserfaringer ses spejlet i billedets rum. Træd kun nærmere for et intenst møde med kunstens væsen.

                                                                                                  Inge Schjødt, komkunst.dk 2023